KODY KULTURY: KREACJA – REAKCJA?

7 stycznia 2012 21:39

Zapraszamy na cykl wykładów i warsztatów związanych z pojęciem kreatywności w kulturze i aktywności społecznej w przestrzeni miejskiej. Realizacja cyklu podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy, teoretyczny, pomyślany jest jako cykl wykładów połączonych z moderowaną dyskusją z zaproszonymi naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Drugi, praktyczny, przywiduje prezentacje, spotkania z artystami, działania w przestrzeni sztuki i warsztaty multimedialne, a także panele dyskusyjne z aktywnym udziałem publiczności.

Cykl wykładów, które wygłoszą uznani naukowcy związani z różnymi środowiskami badawczymi, został zaprojektowany jako próba interdyscyplinarnej diagnozy współczesnej kultury.

CZW 19.01.2012, GODZ. 18.00, CKK/ sala Teatru Korez
prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski): „Z łopatą na (po)łów” – aspekt antropologiczny pojęcia kreatywności w historii kultury

Ewa Kosowska – filolog i kulturoznawca, kieruje Zakładem Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Śledzi trwałość wartości, postaw, przedmiotów i zachowań, analizując głębię oraz zakres zmian zachodzących w kulturze. Szczególnie interesują ją możliwości wykorzystania tekstu literackiego do badań antropologiczno-kulturowych. Jest autorką i redaktorką kilkunastu książek. Opublikowała m.in. Legenda. Kanon i transformacje (1985), Postać literacka jako tekst kultury (1990), [red.] Wstyd w kulturze (1998), Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza (2002), Antropologia literatury (2003), Stąd do Teksasu (2006); [red.] Antropologia kultury – antropologia literatury (2005), Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji (2007), [red.] Wstyd w kulturze 2 (2008).

Szczegółowe informacje: Andrzej Kalinowski, tel. 32 609 03 34, e-mail: andrzej.kalinowski@ck.art.pl

WSTĘP WOLNY. Obowiązują bezpłatne wejściówki, do odbioru w Biurze Organizacji Widowni (BOW), tel. 32 609 03 31/32, e-mail: bow@ck.art.pl


Dodaj swój komentarz


E-mail (wymagany, nie publikowany)

Zobacz wszystkie wywiady ›