Coke Live Music Festival – muzyka i ekologia

1 września 2011 19:13

Trzecia edycja edukacyjnej akcji ekologicznej na Coke Live Music Festival zakończona wielkim sukcesem.

20 sierpnia zakończyła się szósta edycja Coke  Live Music Festival. Już po raz trzeci festiwalowi towarzyszyła akcja ekologiczna pod hasłem „nie zatrzymuj. przetwarzaj.” Jej celem jest edukacja i zachęcanie uczestników festiwalu do segregacji odpadów oraz recyklingu.
W ramach „nie zatrzymuj. przetwarzaj.” zebrano ponad 84 tys. plastikowych
i papierowych kubeczków po napojach, czyli 84% wszystkich dostarczonych na teren festiwalu. Sukces akcji oraz olbrzymie zainteresowanie punktem eko i prowadzonymi w jego ramach aktywnościami świadczą o zaangażowaniu i wysokiej świadomości ekologicznej młodych ludzi.

Prowadzona przez firmę Coca-Cola, przy współpracy z organizacją odzysku Rekopol oraz fundacją Recal, edukacyjna akcja ekologiczna „nie zatrzymuj. przetwarzaj.” stała się już stałym elementem Coke Live Music Festival. Jak co roku, zebrane i przyniesione do specjalnego punktu plastikowe lub papierowe kubeczki po napojach, festiwalowicze wymieniali na nagrody wykonane w 50% z przetworzonych butelek PET.
Za przyniesienie 50 kubeczków otrzymywano koszulkę, za 40 torbę na ramię, 30 kubeczków było nagradzane czapeczką, a 20 torbą na zakupy. Wszyscy chętni mogli także wziąć udział w związanych z ekologią zabawach, quizach oraz konkursie na najlepszy plakat promujący akcję. Na terenie festiwalu pojawiły się również plakaty informacyjne, zachęcające do wzięcia udziału w akcji oraz specjalnie oznakowane kosze umożliwiające selekcję odpadów.

– Coke Live Music Festival przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki z Polski i Europy, jest to więc dla nas świetna okazja, aby zachęcić ich do segregowania odpadów. Dotychczasowy sukces oraz wiele pozytywnych opinii uczestników akcji świadczy o tym, że młodzi ludzie nie są obojętni na kwestie środowiskowe i chętnie angażują się w tego typu działania. W wyniku akcji teren festiwalu był całkowicie czysty, wszystkie zużyte kubeczki trafiły do recyklingu. Cieszymy się, że akcja zapoczątkowana przez firmę Coca-Cola stała się już elementem innych wielkich imprez. – powiedziała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.

W rezultacie wcześniejszych edycji akcji „nie zatrzymuj. przetwarzaj.” w 2010 roku, zebrano blisko 90% kubków dostarczonych na teren festiwalu, zaś w 2009 roku blisko 77%. Działania związane z edukacją ekologiczną podczas Coke Live Music Fesitval to nie jednostkowy przykład działań proekologicznych podejmowanych przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce, a element rozbudowanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia ta zakłada minimalizację wypływu działalności firm na środowisko i   obejmuje takie obszary jak ochrona zasobów wodnych oraz odzyskiwanie i recykling odpadów

Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również
w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań.
W latach 2001-2010 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 37%, a aż 95% wytwarzanych odpadów produkcyjnych  poddawane jest recyklingowi. Od kilku lat redukowana jest również waga opakowań.  Dla przykładu tylko w 2010 roku ograniczono wagę opakowań,
w zależności od ich typu, od 3% do 19%, a także zmniejszono wagę dwóch rodzajów nakrętek odpowiednio o 13% i 22%., 

 

Ciekawym przykładem ponownego wykorzystania przetworzonych butelek PET jest wprowadzone do sprzedaży w 2010 roku krzesło „111 Navy Chair” wykonane z co najmniej 111 plastikowych butelek pochodzących z odzysku. Mebel ten jest owocem współpracy firmy Emeco, wiodącego producent mebli i twórcy kultowego już krzesła Emeco Navy Chair (#1006) z 1944 roku oraz The Coca-Cola Company.

 

Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju firm systemu Coca-Cola można znaleźć na stronie: www.cocacola.com.pl

 

 


 

 


Dodaj swój komentarz


E-mail (wymagany, nie publikowany)

Zobacz wszystkie wywiady ›