„Twój teledysk do Abradabing”

1 listopada 2010 21:59
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Z okazji pojawienia się czwartego, solowego krążka „Abradabing” , AbradAb przygotował prawdziwą niespodziankę dla swoich fanów! Zaprasza każdego czującego rytm jego dźwięków do kreatywnego ruszenia i zrealizowania teledysku do wybranego utworu pochodzącego z „Abradabing”. Konkurs rusza 29 października a finał nastąpi 13 grudnia. Tego dnia AbradAb zaprezentuje trzy nowe teledyski zrobione przez Was!

Liczy się niebanalny pomysł oraz chęć zaprezentowania swoich reżysersko-producenckich zdolności. W trakcie trwania konkursu na stronie www.abradab.pl będą prezentowane najciekawsze teledyski. Zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda, sława oraz w przyszłości możliwość współpracy z Abradabem. Zatem kamery, aparaty, myszki, pisaki i ołówki do ręki!

REGULAMIN KONKURSU „TWÓJ TELEDYSK DO ABRADABING”:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Twój teledysk do Abradabing”, zwanego dalej Konkursem , jest Wytwórnia I-M-T z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej, 31-139 Kraków, wpisana do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji działalnosci gospodarczej po numerem 84599.
2. Konkurs będzie trwać od 29 października 2010 roku do 9 grudnia 2010 roku, w dwóch etapach po dwadzieścia jeden dni, gdzie etap pierwszy rozstrzygnięty będzie 18 listopada roku a etap drugi 13 grudnia 2010 roku.
3. W wyniku konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, twórców teledysków do trzech różnych, dowolnie wybranych utworów pochodzących z płyty Abradab – „Abradabing”, z wyłączeniem utworów „Mamy Królów Na Banknotach” oraz „Spadam”.
4. Przygotowane teledyski będą prezentowane w kazdym medium z możliwością odtwarzania plików video.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

5. Do udziału w Konkursie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w czasie trwania pierwszego etapu, do dnia 18 listopada włącznie, na adres e-mail: konkurs@abradab.pl oficjalne zgłoszenie oraz propozycję 30 sekundowego teledysku.
Po ogłoszonym wyniku 18 listopada 2010 roku, należy przesłać na adres:
Lion Stage Management, ul. Wiezienna 21b/10, 50-118 Wrocław (z tytułem: „Twój teledysk do Abradabing”), podpisane oświadczenie o własnym autorstwie teledysku, wydrukowany i podpisany własnoręcznie powyższy regulamin oraz płytę z pełnym nagraniem video filmu, spełniającego wymagania techniczne i prawne opisane w tym regulaminie.
Przesyłki przyjmowane będą do dnia 9 grudnia włącznie.
8. Każda z nadesłanych propozycji w etapie pierwszym powinna być czytelnie opisana w mailu. Opis powinien zawierać pełne informacje o autorze, czyli przynajmniej:
imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, numer telefonu, e-mail.
9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość teledysków.
10. Oczekiwany format zgłoszonej 30sekundowej próbki teledysku to plik w formacie mpeg2 jakości DVD (ok. 5kb/s), format PAL lub mp4 z kodekiem H.264 o wymiarach maksymalnie 1920x1080px, a minimalnie 1024x576px. Wielkość jednego pliku dla formatu mp4, ok. 5kb/s, nie może przekroczyć 200 MB.

Wersja finalna teledysku powinna być przesłana na płycie w plikach AVI lub Quick Time, 35kb/s, w formacie natywnym do używanych programów montażowych. Materiały mogą być dostarczane zarówno w SD i HD. Pliki w formacie WMV nie będą przyjmowane.
11. Kryterium oceny będzie przede wszystkim pomysłowość, scenariusz, oryginalność i klimat AbradAba, wysoki poziom graficzny i techniczny pracy oraz kreatywność autora.

NAGRODA

12. Nagrodą jest 3000 zł brutto, po 1000 zł brutto dla trzech autorów zwycięskich teledysków, wypłacana do 14 dni od daty ogłoszenia zwycięstwa na konto podane przez uczestnika w zgłoszeniu do konkursu.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej bez podania przyczyny.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu bez podania przyczyn w dowolnym terminie.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

15. Zgłaszane teledyski bedą prezentowane na stronie www.abradab.pl oraz na stronie portalu Facebook: Abradab Oficjalny Profil przez cały okres trwania konkursu.
16. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez pocztę elektroniczna, a wyniki ogłoszone na stronie internetowej www.abradab.pl dnia 13 grudnia 2010 roku

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

17. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
18. Ograniczone dane (imię i nazwisko, miejscowość oraz nazwa firmy) dotyczące autorów zdjęć nadesłanych na Konkurs zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz z emisją teledysku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Wytwórnia I-M-T nie ponosi odpowiedzialności za złamanie prawa autorskiego przez osoby zgłaszające się do konkursu.
20. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, i. nadesłane video filmy są autorską pracą osoby zgłaszające je do konkursu.
21. Materiały nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, który może je dowolnie wykorzystywać i publikować z poszanowaniem autorskich praw niematerialnych ich autorów.
22. Laureat konkursu przenosi na firmę I-M-T majątkowe prawa autorskie do swojej pracy.
23. Decyzje jury, czyli AbradAba, są ostateczne, nie podlegają odwołaniu, zaskarżeniu i są prawnie wiążace dla wszystkich uczestników konkursu.
24. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem reguł opisanych w tym regulaminie.

info:materiały prasowe

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Dodaj swój komentarz


E-mail (wymagany, nie publikowany)

Zobacz wszystkie wywiady ›